1.Thế nào là số nguyên tố ; hợp số ? Cho ví dụ ? 2.Thế nào là đoạn thẳng AB ? Thế nào là trung điểm M của đoạn thẳng AB

By Abigail

1.Thế nào là số nguyên tố ; hợp số ? Cho ví dụ ?
2.Thế nào là đoạn thẳng AB ? Thế nào là trung điểm M của đoạn thẳng AB

0 bình luận về “1.Thế nào là số nguyên tố ; hợp số ? Cho ví dụ ? 2.Thế nào là đoạn thẳng AB ? Thế nào là trung điểm M của đoạn thẳng AB”

 1. Đáp án:

  số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 , chỉ có 2 ước  1 và chính nó . VD:2;3;5;7;11;13;17…… – hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 uớc.

  Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)2. Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA=MB=AB/2. Định nghĩa: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B và cách đều A,B(MA=MB).

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  `1,` – Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn `1`, chỉ có hai ước là `1` và chính nó

  – Hợp số là một số tự nhiên lớn hơn `1`, có nhiều hơn hai ước

  VD : `3` là số nguyên tố, vì `3` chỉ có `2` ước là `1` và `3`

        : `4` là hợp số, vì `4` có `3` ước là `1;2;4`

  `2,` – Đoạn thẳng `AB` là hình gồm điểm `A;B` và tất cả các điểm nằm giữa `A` và `B`

  – Trung điểm `M` của đoạn thẳng `AB` là điểm nằm giữa `A;B` và cách đều `A;B`

  Trả lời

Viết một bình luận