Nguyên tử A có số nơtron hơn số proton 2 đơn vị, biết số hạt mang điện chiếm 93,75% tổng số hạt. Tính số lượng từng loại hạt trong nguyên tử A Giúp mì

By Alice

Nguyên tử A có số nơtron hơn số proton 2 đơn vị, biết số hạt mang điện chiếm 93,75% tổng số hạt. Tính số lượng từng loại hạt trong nguyên tử A
Giúp mình nha mình cần gấp
Giải chi tiết ra 1 chút

0 bình luận về “Nguyên tử A có số nơtron hơn số proton 2 đơn vị, biết số hạt mang điện chiếm 93,75% tổng số hạt. Tính số lượng từng loại hạt trong nguyên tử A Giúp mì”

 1. Đáp án:

   Ta có -p+n=2(1)

  Ta có : $\frac{Số hạt mang điện}{Tổng số hạt}$ =93,75%

  <=>$\frac{p+e}{p+e+n}$ =93,75%

  Mà p=e

  <=>$\frac{2p}{2p+n}$ =93,75%

  <=>2p=1,875p+0,9375n

  <=>0,125p-0,9375n=0(2)

  (1)(2)$\left \{ {{x=-2,3} \atop {y=-0,3}} \right.$ 

  Bạn coi lại đề nha, sao ra số âm nhỉ

  Trả lời
 2. n-p=2 (1)

  p+e=93,75%(2p+n)

  ⇒2p=0,9375(2p+n)

  ⇒2p=1,875p=0,9375n

  ⇒0,125p-0,9375n=0 (2)

  từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

  n-p=2

  0,125p-0,9375n=0

  ⇒e=p=15

  ⇒n=15+2=17

   

  Trả lời

Viết một bình luận