1. Sự tạo thành nước tiểu gồm mấy quá trình? Các quá trình đó diễn ra tại đâu? Nêu ý nghĩa. 2. Hoàn thành bảng sau: STT Các thói quen sống khoa học

By Arya

1. Sự tạo thành nước tiểu gồm mấy quá trình? Các quá trình đó diễn ra tại
đâu? Nêu ý nghĩa.
2. Hoàn thành bảng sau:
STT Các thói quen sống khoa học Cơ sở khoa học
1 Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như
cho hệ bài tiết nước tiểu
2
Khẩu phần ăn uống hợp lí :
Không ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua, quá
nhiều chất tạo sỏi.
Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại
Uống đủ nước
3 Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay không nên nhịn
Viết một bình luận