1. Sự tạo thành nước tiểu gồm mấy quá trình? Các quá trình đó diễn ra tại đâu? Nêu ý nghĩa. 2. Hoàn thành bảng sau: STT Các thói quen sống khoa học

Photo of author

By Arya

1. Sự tạo thành nước tiểu gồm mấy quá trình? Các quá trình đó diễn ra tại
đâu? Nêu ý nghĩa.
2. Hoàn thành bảng sau:
STT Các thói quen sống khoa học Cơ sở khoa học
1 Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như
cho hệ bài tiết nước tiểu
2
Khẩu phần ăn uống hợp lí :
Không ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua, quá
nhiều chất tạo sỏi.
Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại
Uống đủ nước
3 Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay không nên nhịn
Leave a Comment