1 thùng đựng đầu cân nặng 18kg. Thùng đó khi không đựng gì cân nặng 2kg. Hỏi khi thùng đó đựng nửa số dầu thì cân nặng bao nhiêu kg?

Photo of author

By Valerie

1 thùng đựng đầu cân nặng 18kg. Thùng đó khi không đựng gì cân nặng 2kg. Hỏi khi thùng đó đựng nửa số dầu thì cân nặng bao nhiêu kg?
Viết một bình luận