Tính DT xung quanh và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m8dm, chiều rộng 1,2m, chiều cao 15dm

Tính DT xung quanh và DT toàn phần của hình ...

Read more

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng : ( đơn vị tính là mét và giây ) , với rad/s ; a=b=20m. a . Tìm phương trình quỹ đạo chuyển độn

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng ...

Read more

Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là oxit axit? A: CaO, FeO, CO2 . B: SO3 , N2 O5 , P2 O5 . C: CuO, SO3 , P2 O5 . D: CO, Al2 O3 , MgO.

Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là ...

Read more

82,35/247,1=? giúp mk vs đáp án là phân số

82,35/247,1=? giúp mk vs đáp án là phân số

Read more

Đốt cháy hoàn toàn 4,5 gam hidrocacbon X . Hấp thụ hết sản phẩm chấy vào bình đựng dung dịch Ca ( OH )2 . Sau khi các phản ứng kết thúc , thu được 20

Đốt cháy hoàn toàn 4,5 gam hidrocacbon X . Hấp ...

Read more

Điền vào chỗ trống: – I couldn’t help ______ the big red spots on his face. -Was it Captain Cook who ______ Australia? – “I’m a failure ______ life,”

Điền vào chỗ trống: – I couldn’t help ______ the ...

Read more

Cột một sợi dây vào quả cân đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay kéo mạnh sợi dây theo phương thẳng đứng lên phía trên. Nhận xét về sự biến đ

Cột một sợi dây vào quả cân đang nằm yên ...

Read more

giới thiệu con gấu trúc bằng tiếng anh k được chép mạng

giới thiệu con gấu trúc bằng tiếng anh k được ...

Read more

Lúc 7h xe1 chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 , v=4m/s từ A hướng về B . Sau đó 20s xe 2 từ A với v=5m/s , a=0,2m/s2 chuyển động nhanh dần

Lúc 7h xe1 chuyển động nhanh dần đều với gia ...

Read more

Tài năng của Sơn Tinh và Thủy Tinh? Tại sao truyện mang tên 2 vị thần ? giải thích lịch sử là gì? Em làm gì để bảo vệ môi trường ? Nghệ thuật ? XIN HÃ

Tài năng của Sơn Tinh và Thủy Tinh? Tại sao ...

Read more