1) Tìm các tham số thực m để đường thẳng y= m^2x+m-2 song song với đường thẳng y=4x 2) Cho hai hàm số: y=6x có đồ thị là (d) và y=4-2x có đồ thị là (d

By Josie

1) Tìm các tham số thực m để đường thẳng y= m^2x+m-2 song song với đường thẳng y=4x
2) Cho hai hàm số: y=6x có đồ thị là (d) và y=4-2x có đồ thị là (d1)
a) Vẽ đồ thị (d) và (d1) trên cùng mặt phẳng tọa độ
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) với trục hoành, trục tung

0 bình luận về “1) Tìm các tham số thực m để đường thẳng y= m^2x+m-2 song song với đường thẳng y=4x 2) Cho hai hàm số: y=6x có đồ thị là (d) và y=4-2x có đồ thị là (d”

 1. Đáp án:

  1) m=-2

  Giải thích các bước giải:

  1) Do đường thẳng \(y = {m^2}x + m – 2\) song song với đường thẳng y=4x

  \(\begin{array}{l}
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  {m^2} = 4\\
  m – 2 \ne 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  \left[ \begin{array}{l}
  m = 2\\
  m =  – 2
  \end{array} \right.\\
  m \ne 2
  \end{array} \right.\\
   \to m =  – 2
  \end{array}\)

  2) Giao điểm của (d1) với trục hoành 

  Thay y=0 vào (d1) ta được

  \(\begin{array}{l}
  0 =  – 2.x + 4\\
   \to x = 2
  \end{array}\)

  ⇒ (2;0) là giao điểm của (d1) và trục hoành

  Giao điểm của (d1) với trục tung

  Thay x=0 vào (d1) ta được

  \(\begin{array}{l}
  y =  – 2.0 + 4\\
   \to y = 4
  \end{array}\)

  ⇒ (0;4) là giao điểm của (d1) và trục tung

  Trả lời

Viết một bình luận