Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 32 gam Fe2O3 để thực hiện phản ứng khử. Sau một thời gian thu được 27,2 gam chất rắn a, Tính hiệu suất phản ứng xả

By Sadie

Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 32 gam Fe2O3 để thực hiện phản ứng khử. Sau một thời gian thu được 27,2 gam chất rắn
a, Tính hiệu suất phản ứng xảy ra
b, Tính VCO2 tạo ra, tính mFe tạo ra

0 bình luận về “Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 32 gam Fe2O3 để thực hiện phản ứng khử. Sau một thời gian thu được 27,2 gam chất rắn a, Tính hiệu suất phản ứng xả”

 1. Đáp án:

   a) hiệu suất là 50%

  b) V CO2=6,72 lít; m Fe=11,2 gam

  Giải thích các bước giải:

   3CO + Fe2O3 —> 2Fe + 3CO2

  -mFe2O3=32/(56.2+16.3)=0,2 mol

  m rắn giảm=m O bị khử=32-27,2=4,8 gam -> nO bị khử=4,8/16=0,3 mol

  Ta có: n FeO3 phản ứng=1/3 nO bị khử=0,1 mol

  -> hiệu suất phản ứng=0,1/0,2=50%

  nCO2=nO bị khử=0,3 mol -> V CO2=0,3.22,4=6,72 lít

  nFe=2nFe2O3 phản ứng=0,2 mol -> mFe=0,2.56=11,2 gam

  Trả lời

Viết một bình luận