1 trường THCS tổ chức giải bóng đá nam cho học sinh khối 8. Mỗi lớp cử 1 đội tham gia, mỗi lớp gặp đội của lớp bạn 1 lần. Gọi x là số lớp đăng kí. Viế

Photo of author

By Gianna

1 trường THCS tổ chức giải bóng đá nam cho học sinh khối 8. Mỗi lớp cử 1 đội tham gia, mỗi lớp gặp đội của lớp bạn 1 lần. Gọi x là số lớp đăng kí. Viết công thức tính tổng số trận đấu của giải . Nếu đủ 9 lớp 8 tham gia thì số trận là bao nhiêu?
Mai mình thi r ạ. Giúp mình vs. Cảm ơn
Leave a Comment