Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào vườn. Miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài 14m, chiều rộng 10m. Hai cọc liên tiếp cách nhau 2m, cửa vườn rộn

Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào ...

Read more

Cho 13 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2 SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đkct). Kim loại M là A:Mg. B:Ba C:C

Cho 13 gam một kim loại M hoá trị II ...

Read more

Hợp chất vô cơ gồm mấy nhóm chất? Kể tên các nhóm chất đó

Hợp chất vô cơ gồm mấy nhóm chất? Kể tên ...

Read more

tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m

tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần ...

Read more

Hỗn hợp khí B gồm: CO, CO2, H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,48 l khí B cần dùng 1,456 lít O2. Biết tỉ khối hơi của B đối với O2 bằng 0,725. tính thành ph

Hỗn hợp khí B gồm: CO, CO2, H2. Nếu đốt ...

Read more

Make questions for the underlined words 1=== Many people go to the city to look for a job. 2==.

Make questions for the underlined words 1……………………………… Many people go ...

Read more

Một hỗn hợp khí gồm etan và propan có thể tích là 3.36 lít (đktc) Đem đốt cháy hoàn toàn sản phẩm cháy dẫn vào nước vôi trong dư tạo 40g kết tủa. Xác

Một hỗn hợp khí gồm etan và propan có thể ...

Read more

Vì sao sau thế giới lanta sụp đổ mà thế giới mới chưa thành lập cho đến bây giờ

Vì sao sau thế giới lanta sụp đổ mà thế ...

Read more

tại sao phải nhanh chóng đánh bại phát xít

tại sao phải nhanh chóng đánh bại phát xít

Read more

bạn ơi cbanj có thể giúp mình được ko bạn ko lên gg copy nha 1 hãy tã một đoạn văn về con chó bằng tiếng anh 2 hãy tả 1 môn thể thao bạn yêu thích ( c

bạn ơi cbanj có thể giúp mình được ko bạn ...

Read more