2. Một oxit của sắt có 77,78 % khối lượng là Fe và có khối lượng mol bằng 72 g/mol . Tìm CTHH của oxit

Photo of author

By Lydia

2. Một oxit của sắt có 77,78 % khối lượng là Fe và có khối lượng mol bằng 72 g/mol . Tìm CTHH của oxit

0 bình luận về “2. Một oxit của sắt có 77,78 % khối lượng là Fe và có khối lượng mol bằng 72 g/mol . Tìm CTHH của oxit”

 1. Xét 1 phân tử sắt 72 đvC:

  mFe= 72.77,78%= 56 => Có 1 nguyên tử Fe 

  mO= 72-56= 16 => Có 1 nguyên tử O 

  Vậy oxit là FeO.

 2. Đáp án:

   FeO

  Giải thích các bước giải:

   Oxit có dạng FexOy

  -> 56x+16y=72

  Ta có %mFe=56x/72=77,78% -> x=1 -> y=1

  -> oxit là FeO

Viết một bình luận