X/2=Y/3 và xy=10 các bạn giải dùm mình với

By aihong

X/2=Y/3 và xy=10 các bạn giải dùm mình với
Viết một bình luận