X/2=Y/3 và xy=10 các bạn giải dùm mình với

Photo of author

By aihong

X/2=Y/3 và xy=10 các bạn giải dùm mình với

0 bình luận về “X/2=Y/3 và xy=10 các bạn giải dùm mình với”

 1. Đặt k = x/2=y/3.Ta có 2k.y=5k

  Từ xy =10 suy ra 2k.5k=10 suy ra 10k^2=10 suy ra k^2=1 suy ra k=+_ 1

  Với k=1 ta được x/2=x/3 suy ra x=2.y=3

  Với k=1 ta được x/2=y/3 suy ra x = -2.y=-3

  +_ là cộng trừ nhé!!!

 2. Đáp án:

  $ x= \frac{10}{3}$

  $y= \frac{15}{3}$

  Giải thích các bước giải: $\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ = $\frac{xy}{2.3}$ =$\frac{10}{6}$ =$\frac{5}{3}$

  $=> x= \frac{5}{3}.2= \frac{10}{3}$

  $y=\frac{5}{3}.3= \frac{15}{3}$

Viết một bình luận