Cho X là dung dịch CH3COOH 1M có độ điện li là α. Lần lượt thêm vào dung dịch X các dung dịch sau: HCl 1M, CH3COOH 1M, CH3COONa 1M, NaCl 1M,nước cất,

Photo of author

By Alexandra

Cho X là dung dịch CH3COOH 1M có độ điện li là α. Lần lượt thêm vào dung dịch X các dung dịch sau: HCl 1M, CH3COOH 1M, CH3COONa 1M, NaCl 1M,nước cất, NaOH 1M, NaHCO3 1M,NaHSO4 1M. Số trường hợp làm tăng độ điện li α và GIẢI THÍCH TẠI SAO

0 bình luận về “Cho X là dung dịch CH3COOH 1M có độ điện li là α. Lần lượt thêm vào dung dịch X các dung dịch sau: HCl 1M, CH3COOH 1M, CH3COONa 1M, NaCl 1M,nước cất,”

 1. Đáp án:

  HCl; CH3COONa; NaHSO4 làm chuyển dịch cân bằng theo chiều nghịch làm phân tử CH3COOH giảm phân ly độ điện li giảm. 

  CH3COOH không làm thay đổi nồng độ độ điện ly không đổi

  NaCl và nước cất làm loãng dung dịch khiến độ điện ly tăng

  NaHCO3 và NaOh phản ứng với Ch3COOH làm giảm H+ làm cân bằng chuyển dịhc theo chiều thuận khí độ điện ly tăng 

 2. Đáp án:

  $NaCl$, nước cất, $NaHCO_3$, $NaOH$

  => 4 trường hợp. 

  Giải thích các bước giải:

  $CH_3COOH\rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$ 

  Nồng độ ion sản phẩm giảm thì $\alpha$ tăng theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng.

  – Thêm HCl: $[H^+]$ tăng, $\alpha$ giảm

  – Thêm $CH_3COOH$: $\alpha$ không đổi

  – Thêm $CH_3COONa$: $[CH_3COO^-]$ tăng, $\alpha$ giảm

  – Thêm NaCl: thể tích tăng nên nồng độ giảm, $\alpha$ tăng

  – Nước cất: thể tích tăng nên nồng độ giảm, $\alpha$ tăng

  – Thêm NaOH: $[OH^-]$ tăng nên $[H^+]$ giảm, $\alpha$ tăng

  – $NaHCO_3$: ion $HCO_3^-$ tương tác với nước tạo $OH^-$. $[OH^-]$ tăng nên $[H^+]$ giảm, $\alpha$ tăng

  – $NaHSO_4$: $[H^+]$ tăng nên $\alpha$ giảm 

Viết một bình luận