23.75+25.23-120 ….tính giùm i. Nhanh nha

Photo of author

By Alice

23.75+25.23-120 ….tính giùm i. Nhanh nha

0 bình luận về “23.75+25.23-120 ….tính giùm i. Nhanh nha”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      23.75+25.23-120

  = 23×(75+25)-120

  = 23×100-120

  =2300-120

  =2180

Viết một bình luận