24 . Một ấm điện có điện trở 30 , 252 được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 220V . Dùng ấm này để đun sôi nước ở 20ºC thì mất 7 phút , Biết nhiệt du

By Eloise

24 . Một ấm điện có điện trở 30 , 252 được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 220V . Dùng ấm này để đun sôi nước ở 20ºC thì mất 7 phút , Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J / kgK và hiệu suất của ấm là 80 % . a . Tính công suất của ấm điện , b . Tính khối lượng nước cần đun .

0 bình luận về “24 . Một ấm điện có điện trở 30 , 252 được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 220V . Dùng ấm này để đun sôi nước ở 20ºC thì mất 7 phút , Biết nhiệt du”

 1. Đáp án:

  a, Công suất:

  $P=\frac{U^2}{R}=\frac{220^2}{30,252}\approx 1600W$

  b, Nhiệt lượng cần để đun nước là:

  $Q=P.t.H=1600.7.60.80\%=537600Jun$

  => Khối lượng nước là: $m=\frac{Q}{c.\Delta T}=\frac{537600}{4200.80}=1,6kg=1,6 lit$

  Trả lời

Viết một bình luận