Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của A=|x-2|+15 B= (3x-3)mũ 2+15

By Daisy

Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của
A=|x-2|+15
B= (3x-3)mũ 2+15

0 bình luận về “Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của A=|x-2|+15 B= (3x-3)mũ 2+15”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $A=|x-2|+15$

  Do $|x-2|≥0$

  $⇒A=|x-2|+15≥15$

  Dấu $”=”$ xảy ra khi $|x-2|=0$

  $⇒x=2$

  Vậy $Amin=15$ khi $x=2$

  $ $

  $B=(3x-3)^{2}+15$

  Do $(3x-3)^{2}≥0$

  $⇒B=(3x-3)^{2}+15≥15$

  Dấu $”=”$ xảy ra khi $(3x-3)^{2}=0$

  $⇒x=1$

  Vậy $Bmin=15$ khi $x=1$

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $A = |x-2| + 15 ≥ 15$

  Dấu “=” xảy ra $⇔x-2=0⇔x=2$

  Vậy $A_{min} = 15$ khi $x=2$

  $B = (3x-3)^2+15 ≥ 15$

  Dấu “=” xảy ra $⇔3x-3=0⇔x=1$

  Vậy $B_{min}=15$ tại $x=1$

   

  Trả lời

Viết một bình luận