3 giờ 28 phút x 6= 20 giờ 48 phút đúng hay sai

Photo of author

By Faith

3 giờ 28 phút x 6= 20 giờ 48 phút đúng hay sai

0 bình luận về “3 giờ 28 phút x 6= 20 giờ 48 phút đúng hay sai”

  1. Đáp án: Đúng

     

    Giải thích các bước giải: 3 giờ 28 phút x 6 = 18 giờ 168 phút = 20 giờ 48 phút

     

Viết một bình luận