Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không

Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có ...

Read more

Một cano đi xuôi dòng nước từ A đến B hết 1h30p còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3h. Biết vận tốc của nước so với bờ sông là 5m/s. Tính vận tốc của

Một cano đi xuôi dòng nước từ A đến B ...

Read more

Tìm số có ba chữ số biết rằng số hàng chục bằng 1/2 chữ số hàng trăm và nhiều hơn chữ số hàng đơn vị là 4

Tìm số có ba chữ số biết rằng số hàng ...

Read more

Nung nóng hh gồm 11,2g bột Fe và 3,2g bột lưu huỳnh.Cho sản phẩm tạo thành vào 200ml dd H2SO4 thù thu được hh khí A bay ra và dd B ( Hpư = 100%) a) t

Nung nóng hh gồm 11,2g bột Fe và 3,2g bột ...

Read more

Viết đoạn văn khoảng 15 dòng nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị dậu trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố (Nghị luận)

Viết đoạn văn khoảng 15 dòng nêu cảm nghĩ của ...

Read more

V. Rewrite the sentence which has the same meaning as the first one. 1. My bag is better than her bag. (Rewrite using bad) 2. Please tell me some thin

V. Rewrite the sentence which has the same meaning as ...

Read more

Tính giá trị biểu thức 4x³+2y² – 5 với x, y thõa mãn (x-1)⁴⁸+(y+2)²⁸=0

Tính giá trị biểu thức 4x³+2y² – 5 với x, ...

Read more

chất liệu hiện thực của cuộc sống mà nhà thơ đã đưa vào trong bài thơ về tiểu đội xe không kính

chất liệu hiện thực của cuộc sống mà nhà thơ ...

Read more

Cho các số thực x,y thỏa mãn : x ² +y ²=1 . Tìm GTNN và GTLN của biểu thức M= √3 .xy +y ²

Cho các số thực x,y thỏa mãn : x ² ...

Read more

Có thể thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước là do A: hiđro không màu, không mùi. B: hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí. C: hiđro

Có thể thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước ...

Read more