3. Hãy phát hiện những cây khác ở địa phương em có lá biến dang, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây?

Photo of author

By Ruby

3. Hãy phát hiện những cây khác ở địa phương em có lá biến dang, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây?

0 bình luận về “3. Hãy phát hiện những cây khác ở địa phương em có lá biến dang, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây?”

 1. Tên cây

  Cây xương rồng

  Dạng lá biến dạng

  Lá biến thành gai

  Tác dụng đối với cây

  Giảm sự thoát hơi nước của cây thì mới tồn tại được.

  Tên cây

  Cây mướp

  Dạng lá biến dạng

  Tua cuốn

  Tác dụng đối với cây

  Giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao

  Tên cây

  Cây dong ta

  Dạng lá biến dạng

  Lá vảy

  Tác dụng đối với cây

  Bảo vệ phần thân rễ trong 

   

 2. Cây xương rồng: Lá biến thành gai. 

  Tác dụng: Giảm sự thoát hơi nước của cây trong điều kiện khô hạn.

  Cây dong ta: Lá vảy.

  Tác dụng: Bảo vệ phần thân rễ trong đất

  Cây mướp: Lá biến thành tua cuốn

  Tác dụng: Giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao

Viết một bình luận