3 tụ điện C1=3nF ,C2=2nF,C3=20nF. tụ điện C3 nối tiếp với (tụ điện C1 song song với tụ điện C2),tụ C1 bị thủng . tính điện tích và hiệu điện thế trên

By Madeline

3 tụ điện C1=3nF ,C2=2nF,C3=20nF. tụ điện C3 nối tiếp với (tụ điện C1 song song với tụ điện C2),tụ C1 bị thủng . tính điện tích và hiệu điện thế trên tụ điện C3

0 bình luận về “3 tụ điện C1=3nF ,C2=2nF,C3=20nF. tụ điện C3 nối tiếp với (tụ điện C1 song song với tụ điện C2),tụ C1 bị thủng . tính điện tích và hiệu điện thế trên”

 1. Cách 1:

  Vì $C_{1}$ bị đánh thủng nên $U_{1}=0$

  Mà do $C_{1}//C_{2}⇒U_{12}=U_{1}=U_{2}=0$

  Có $C_{3}$ nt $C_{12}$

  $⇒U_{123}=U_{3}+U_{12}=U_{3}+0=U_{3}$

  $Q_{3}=C_{3}.U_{3}=20.10^{-9}.U_{3}$

  Cách 2:

  Tụ \({C_1}\) bị đánh thủng

  \( \Rightarrow \) tụ \({C_1}\) đóng vai trò là 1 dây dẫn

  Mạch lúc này chỉ còn \({C_3}\) \( \Rightarrow {U_3} = U\) Và \({Q_3} = {C_3}U\)

  Trả lời

Viết một bình luận