Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:2,45×5

By Melanie

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:2,45×5 { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:2,45x5

0 bình luận về “Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:2,45×5<n<34,5:2 A.11 B.12 C.13 D.14”

 1. Đáp án: C.13

   

  Giải thích các bước giảỉ: 2,45×5= 12,25;
  34,5:2= 17,25
  vậy số tự nhiên lơn hơn 12,25 và bé hơn 17,25 là: 13

   

  Trả lời

Viết một bình luận