3. Viết tỉ số của m và n vào chỗ chấm 2 lần m = 7 lần n . m/n = ? 7. Năm nay mẹ hơn con 26 tuổi . Tính tuổi mẹ và tuổi hiện nay biết rằng 2 năm sau

By Kennedy

3. Viết tỉ số của m và n vào chỗ chấm
2 lần m = 7 lần n . m/n = ?
7. Năm nay mẹ hơn con 26 tuổi . Tính tuổi mẹ và tuổi hiện nay biết rằng 2 năm sau nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con .
8 . 1 cửa hàng có 235kg đường trắng và nâu . Biết 3 lần lượng đường nâu thì bằng 2 lượng đường trắng . Hỏi có bao nhiêu kg đường trắng , kg đường nâu
Lưu ý các câu trên chỉ cần đáp số

0 bình luận về “3. Viết tỉ số của m và n vào chỗ chấm 2 lần m = 7 lần n . m/n = ? 7. Năm nay mẹ hơn con 26 tuổi . Tính tuổi mẹ và tuổi hiện nay biết rằng 2 năm sau”

 1. Đáp án:tuoi con 11 tuoi

              tuoi me 37 tuoi

  cho minh 5sao+ctlhn+1cam on ban nhe

  Chuc ban hoc gioi

    

   

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2.  7.Đáp án : tuổi con:11;tuổi mẹ:37 ????

  (Chúc em học tốt????)

  bài 3 với 8 học lâu quá chị quên r,thông cảm nha em ! ????

  Cho chị sao nha ! ????????

                      

  Trả lời

Viết một bình luận