Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam hợp chất hữu cơ A. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2( ở đktc ) và 8,1 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A (biết

By Alice

Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam hợp chất hữu cơ A. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2( ở đktc ) và 8,1 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A (biết A có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất)

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam hợp chất hữu cơ A. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2( ở đktc ) và 8,1 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A (biết”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  pt: X + O2 → CO2 + H2O

  theo pt, đốt cháy hợp chất thu đc CO2 và H2O ⇒ hợp chất gồm C,H và có thể có oxi

   nCo2 = 6.72/22.4 = 0.3 (mol) ⇒ nC = 0,3 (mol) ⇒ mC = 0.3*12 = 3.6 (g)

  nH2O = 8.1/18 = 0.45 (mol) ⇒ nH = 2*0.45 = 0.9 (mol) ⇒ mH = 0.9*1= 0.9 (g)

  ta có: mC + mH = 3.6 + 0,9 = 4.5 (g) < m hợp chất (=6.9g)

  vậy hợp chất trên gồm C, H và O ⇒ cthh có dạng: CxHyOz

  ⇒mO = 6.9-4.5 = 2.4 (g) ⇒ nO = 2.4/16 = 0.15 (mol)

  ta có tỉ lệ: x : y : z = 0.3 : 0.9 : 0.15 = 2 : 6 : 1

  ⇒ x = 2; y = 6; z = 1 (tmđk) ⇒ công thức đơn giản: (C2H6O)n

  theo đề, ct đơn giản = ctpt ⇒ ctpt là C2H6O

  Trả lời
 2. Đáp án:

   C2H6O

  Giải thích các bước giải:

   A + O2 —> CO2 + H2O

  nCO2=6,72/22,4=0,3 mol; nH2O=8,1/18=0,45 mol

  Vì đốt A ra CO2 và H2O -> A chứa C, H và O có thể có

  -> nC=nCO2=0,3 mol; nH=2nH2O=0,9 mol

  -> mO trong A=mA-mC-mH=6,9-0,3.12-0,9=2,4 gam -> nO=2,4/16=0,15 mol

  -> nC:nH:nO=0,3:0,9:0,15=2:6:1

  -> A là C2H6O

  Trả lời

Viết một bình luận