385 phút =… giờ … phút 3 giờ 1/4 giờ 15 phút = … phút 3 hm 5 dam + 1/4 hm 28 m = … m

By Kinsley

385 phút =… giờ … phút
3 giờ 1/4 giờ 15 phút = … phút
3 hm 5 dam + 1/4 hm 28 m = … m

0 bình luận về “385 phút =… giờ … phút 3 giờ 1/4 giờ 15 phút = … phút 3 hm 5 dam + 1/4 hm 28 m = … m”

 1. Đáp án:

  Bên dưới nhé ↓

  Giải thích các bước giải:

  385 phút = 6 giờ 25 phút

  3 giờ + $\frac{1}{4}$ giờ 15 phút = 205 phút

  3 hm 5 dam + $\frac{1}{4}$ hm 28 m = 403 m

  Chúc bạn học tốt! ^^

  Trả lời

Viết một bình luận