5x-4(6-x)(x+3)=(4-2x)(3-2x)+2 các bạn giúp mình với

By Eliza

5x-4(6-x)(x+3)=(4-2x)(3-2x)+2 các bạn giúp mình với

0 bình luận về “5x-4(6-x)(x+3)=(4-2x)(3-2x)+2 các bạn giúp mình với”

 1. Đáp án:

  x=86/7

  Giải thích các bước giải:

       5x-4(6-x)(x+3)=(4-2x)(3-2x)+2

  ⇔ 5x-4(6x+18-x²-3x)-(4-2x)(3-2x)-2=0

  ⇔ 5x-(24x+72-4x²-12x)-(12-8x-6x+4x²)-2=0

  ⇔ 5x-24x-72+4x²+12x-12+8x+6x-4x²-2=0

  ⇔ 7x-86=0

  ⇔ 7x=86

  ⇔ x=86/7

  Vậy S={86/7}.

  Trả lời

Viết một bình luận