5,Giải PT sau có thể thu gọn được về dạng (ax+b=0) a,(2x+1) ²+(x+3) ²-5(x+7)(x-7)=0

Photo of author

By Nevaeh

5,Giải PT sau có thể thu gọn được về dạng (ax+b=0)
a,(2x+1) ²+(x+3) ²-5(x+7)(x-7)=0

0 bình luận về “5,Giải PT sau có thể thu gọn được về dạng (ax+b=0) a,(2x+1) ²+(x+3) ²-5(x+7)(x-7)=0”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   4x²+4x+1+x²+6x+9-5(x²-49)=0

  5x²+10x+10-5x²+245=0

  10x+255=0

  x=-25,5

Viết một bình luận