-6.(1/2+3/4-1/3)

By Autumn

-6.(1/2+3/4-1/3) { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " -6.(1/2+3/4-1/3)

0 bình luận về “-6.(1/2+3/4-1/3)<x<5.(1/2-1/6) Hộ mik đuy mng ơi”

 1. Đáp án: x ∈{ -5:-4:-3:-2:-1:0:1}

   

  Giải thích các bước giải:

  -6.(1/2+3/4-1/3)<x<5.(1/2-1/6)

  =>-11/2<x<5/3

  => -5.5<x<1.6

  Vì -5.5<x<1.6 nên x ∈{ -5:-4:-3:-2:-1:0:1}

  Vậy x ∈{ -5:-4:-3:-2:-1:0:1}

  chúc bạn học tốt

   

  Trả lời

Viết một bình luận