Đốt cháy hoàn toàn 21g hợp chất hữu cơ A sau phản ứng thu được 33,6 lít khí CO2 và 27g H2O a)Tìm công thức phân tử của A. Biết MA=42. b)Cho toàn bộ sá

By Nevaeh

Đốt cháy hoàn toàn 21g hợp chất hữu cơ A sau phản ứng thu được 33,6 lít khí CO2 và 27g H2O
a)Tìm công thức phân tử của A. Biết MA=42.
b)Cho toàn bộ sán phẩm cháy vào 1ldung dịch sau phản ứng NaOH 2M. Tính khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng.

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 21g hợp chất hữu cơ A sau phản ứng thu được 33,6 lít khí CO2 và 27g H2O a)Tìm công thức phân tử của A. Biết MA=42. b)Cho toàn bộ sá”

 1. Đáp án:

   a) C3H6

  b) 137 g

  Giải thích các bước giải:

   a)

  nCO2=33,6/22,4=1,5 mol=>nC=1,5 mol

  nH2O=27/18=1,5 mol=>nH=3 mol

  ta có

  mC+mH=1,5×12+3×1=21 g=21 g

  => trong A chỉ có C và H

  nC : nH=1,5 : 3=1 :2

  =>CT đơn giản là CH2

  ta có

  M(CH2)n=42

  =>14n=42=>n=3

  =>CTPT là C3H6

  b)

  nNaOH=1×2=2 mol

  nNaOH/nCO2=2/1,5=1,333

  => tạo cả 2 muối

  2NaOH+CO2->Na2CO3+H2O

  2              1            1

  Na2CO3+CO2+H2O->2NaHCO3

  0,5            0,5                  1

  m muối=mNa2CO3+mNaHCO3=0,5×106+1×84=137 g

  Trả lời

Viết một bình luận