903,436672m3 = dm3= cm3 12,287m3= /1000m3=

By Everleigh

903,436672m3 = dm3= cm3
12,287m3= /1000m3= dm3
172827 9000= dm3
để cho bn phan bảo trâm và mọt bn khác ko thì mk sẽ ko vote và cảm ơn đâu nhs

0 bình luận về “903,436672m3 = dm3= cm3 12,287m3= /1000m3=”

  1. $903,436672$$m³ = 903,436672 × 1000 = 903436,672$ $dm³ = 903436,672 × 1000 = 903436672$ $cm³$

    $12,287$ $m³= \frac{12287}{1000}$ $m³ = \frac{12287}{1000} × 1000 = 12287$ $dm³$

    $172827 9000$ $cm³ = \frac{172827 9000}{1000} = 1728279$ $dm³$

    Trả lời

Viết một bình luận