Hai xe ô tô cùng đi từ A đén B.Ô tô thứ nhất đi hết 30 giờ,ô tô thứ hai đi hết 40 giờ.Tính vận tốc trung bình mỗi xe,biết rằng trung bình mỗi giờ ô tô

By Natalia

Hai xe ô tô cùng đi từ A đén B.Ô tô thứ nhất đi hết 30 giờ,ô tô thứ hai đi hết 40 giờ.Tính vận tốc trung bình mỗi xe,biết rằng trung bình mỗi giờ ô tô thứ nhất đi hơn ô tô thứ hai 20km
GIẢI THÍCH RÕ RÀNG NHA!!!!

0 bình luận về “Hai xe ô tô cùng đi từ A đén B.Ô tô thứ nhất đi hết 30 giờ,ô tô thứ hai đi hết 40 giờ.Tính vận tốc trung bình mỗi xe,biết rằng trung bình mỗi giờ ô tô”

 1. Đáp án: 80km/h và 60km/h.

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc trung bình của xe thứ nhất và thứ hai là: x, y (km/h) (x,y>0)

  Trung bình mỗi giờ xe thứ nhất đi được hơn ô tô thứ hai 20km nên ta có: x-y = 20

  Lại có vận tốc càng lớn thì thời gian đi càng ít nên vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian

  => x;y tỉ lệ nghịch với 30 và 40

  $\begin{array}{l}
   \Rightarrow x.30 = y.40\\
   \Rightarrow \dfrac{x}{{40}} = \dfrac{y}{{30}} = \dfrac{{x – y}}{{40 – 30}} = \dfrac{{20}}{{10}} = 2\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 40.2 = 80\left( {km/h} \right)\\
  y = 30.2 = 60\left( {km/h} \right)
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Vậy vận tốc trung bình của hai xe là 80km/h và 60km/h.

  Trả lời
 2. Gọi vận tốc trung bình của xe thứ nhất và thứ hai là: x, y (km/h) (x,y>0)

  Trung bình mỗi giờ xe thứ nhất đi được hơn ô tô thứ hai 20km nên ta có: x-y = 20

  Lại có vận tốc càng lớn thì thời gian đi càng ít nên vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian

  => x;y tỉ lệ nghịch với 30 và 40

  ⇒x.30=y.40⇒x40=y30=x−y40−30=2010=2⇒{x=40.2=80(km/h)y=30.2=60(km/h)

  Vậy vận tốc trung bình của hai xe là 80km/h và 60km/h.

   

  Trả lời

Viết một bình luận