A=100+98+96+…+2-99+96-…-1 tính tổng nha

Photo of author

By Nevaeh

A=100+98+96+…+2-99+96-…-1 tính tổng nha

0 bình luận về “A=100+98+96+…+2-99+96-…-1 tính tổng nha”

 1. Đáp án:

  4+3+2+1=10

  4+1=5, 3+2=5

  Largest/2 = 4/2 = 2

  2+3=5

  5*2=10

  Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận