a,-5?12+4/37+17/12 b,1/2-43/101-3/6

By Iris

a,-5?12+4/37+17/12 b,1/2-43/101-3/6

0 bình luận về “a,-5?12+4/37+17/12 b,1/2-43/101-3/6”

 1. `a,-5/12+4/37+17/12`

  `= (-5/12+17/12)+4/37`

  `= 1+4/37`

  `= 41/37`

  `b,1/2-43/101-3/6`

  `= (1/2-3/6)-43/101`

  `= 0-43/101`

  `= -43/101`

  Xin hay nhất !

  Trả lời
 2. Đáp án: $\frac{41}{37}$ và – $\frac{43}{101}$

   

  Giải thích các bước giải:

  a,$\frac{-5}{12}$ +$\frac{4}{37}$ +$\frac{17}{12}$ 

  = $\frac{-5}{12}$ +$\frac{17}{12}$ +$\frac{4}{37}$

  = 1 + $\frac{4}{37}$

  = $\frac{41}{37}$ 

  b, $\frac{1}{2}$ – $\frac{43}{101}$ -$\frac{3}{6}$ 

  = $\frac{1}{2}$ -$\frac{3}{6}$ – $\frac{43}{101}$

  = 0- $\frac{43}{101}$

  =- $\frac{43}{101}$

   

  Trả lời

Viết một bình luận