a. 52,37 – 8,64 b. 57,648 + 35,37 c. 16,25 x 6,7 d. 12,88 : 0,25

By Melody

a. 52,37 – 8,64
b. 57,648 + 35,37
c. 16,25 x 6,7
d. 12,88 : 0,25

0 bình luận về “a. 52,37 – 8,64 b. 57,648 + 35,37 c. 16,25 x 6,7 d. 12,88 : 0,25”

 1. nhatbaomc

  Đáp án:

  $a$. $43,73$

  $b$. $93,018$

  $c$. $110,55$

  $d$. $51,52$

   

  Giải thích các bước giải:

  $a$. $52,37$ – $8,64$ = $43,73$

  $b$. $57,648$ $+$ $35,37$ = $93,018$

  $c$. $16,5$ $×$ $6,7$ = $110,55$

  $d$. $12,88$ $:$ $0,25$ $=$ $51,52$

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm