trình bày biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh

Photo of author

By Kaylee

trình bày biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh

0 bình luận về “trình bày biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh”

 1.  *Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh bao gồm các việc làm sau:

  – Vệ sinh đồng ruộng.

  – Làm đất.

  – Gieo trồng đúng thời vụ.

  – Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí.

  – Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng 1 đơn vị diện tích.

  – Sử dụng giống chống sâu, bệnh.

Viết một bình luận