a) cho hàm số y= 7x+2 ; tính: f(1);f(2) b) vẽ đô thị hàm số y=5x

By Alaia

a) cho hàm số y= 7x+2 ; tính: f(1);f(2)
b) vẽ đô thị hàm số y=5x

0 bình luận về “a) cho hàm số y= 7x+2 ; tính: f(1);f(2) b) vẽ đô thị hàm số y=5x”

Viết một bình luận