có 16 pin, mỗi pin có E=1,8V; r=0,4 ôm mắc thành 2 dãy: dãy 1: có x pin mắc nối tiếp dãy 2: có y pin mắc nối tiếp Nếu chọn mạch ngoài có R=6 ôm thì

By Everleigh

có 16 pin, mỗi pin có E=1,8V; r=0,4 ôm mắc thành 2 dãy:
dãy 1: có x pin mắc nối tiếp
dãy 2: có y pin mắc nối tiếp
Nếu chọn mạch ngoài có R=6 ôm thì dòng điện ko qua dãy 2.
số pin của mỗi dãy là:
A.x=6;y=10
B.x=10;y=6
C.x=8;y=8
D.x=12;y=14

0 bình luận về “có 16 pin, mỗi pin có E=1,8V; r=0,4 ôm mắc thành 2 dãy: dãy 1: có x pin mắc nối tiếp dãy 2: có y pin mắc nối tiếp Nếu chọn mạch ngoài có R=6 ôm thì”

 1. Đáp án:Do dãy 1 có x pin , dãy 2 có y pin : x + y = 16 (0)
  Áp dụng ĐL ôm cho các loại đoạn mạch ta có:
  I1 = (xE – U ) / xr = (18x – U) / 0,4x
  I2 = (yE – U ) / yr = (18y – U) / 0,4y
  I = U/ R = U /6
  Ta có : I = I1+ I2

  Do I2 = 0
  → (18y – U) / 0,4y = 0 ↔ U = 18y (1)

  → I = I1 ↔ U/6 = (18x – U) / 0,4x (2)
  Thay (1) vào (2) → 18y /6 = (18x – 18y ) / 0,4x
  ↔ 108x – 108y – 7,2xy = 0 (3)

  Tử (0) → x = 16 -y [ thay vào (3) ]
  ↔ 108(16 – y) – 108y – 7,2y( 16-x) = 0
  ↔ y^2 – 46y + 240 = 0
  ↔ y = 40 ( loại )
  hoặc y = 6 ( tm) ↔ x = 10

   

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Giải thích các bước giải:

  Do dãy 1 có x pin , dãy 2 có y pin : x + y = 16 (0)
  Áp dụng ĐL ôm cho các loại đoạn mạch ta có:
  I1 = (xE – U ) / xr = (18x – U) / 0,4x
  I2 = (yE – U ) / yr = (18y – U) / 0,4y
  I = U/ R = U /6
  Ta có : I = I1+ I2

  Do I2 = 0
  → (18y – U) / 0,4y = 0 ↔ U = 18y (1)

  → I = I1 ↔ U/6 = (18x – U) / 0,4x (2)
  Thay (1) vào (2) → 18y /6 = (18x – 18y ) / 0,4x
  ↔ 108x – 108y – 7,2xy = 0 (3)

  Tử (0) → x = 16 -y [ thay vào (3) ]
  ↔ 108(16 – y) – 108y – 7,2y( 16-x) = 0
  ↔ y^2 – 46y + 240 = 0
  ↔ y = 40 ( loại )
  hoặc y = 6 ( tm) ↔ x = 10

   

  Trả lời

Viết một bình luận