a) Rút gọn biểu thức A = 2x + |x -3| – 1 khi x >=3 b) Chứng minh bất đẳng thức(a + b)^2 >= 4ab

By Melanie

a) Rút gọn biểu thức A = 2x + |x -3| – 1 khi x >=3
b) Chứng minh bất đẳng thức(a + b)^2 >= 4ab

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận