a. Trong câu thơ: “Súng bên súng đầu sát bên đầu”, việc dùng từ “bên” có ý nghĩa như thế nào? Chép một câu thơ khác trong bài thơ cũng có từ “bên”. b

Photo of author

By Maria

a. Trong câu thơ: “Súng bên súng đầu sát bên đầu”, việc dùng từ “bên” có ý nghĩa như thế nào? Chép một câu thơ khác trong bài thơ cũng có từ “bên”.
b. Hãy nêu cảm nhận về câu thơ “Súng bên súng đầu sát bên đầu”?

0 bình luận về “a. Trong câu thơ: “Súng bên súng đầu sát bên đầu”, việc dùng từ “bên” có ý nghĩa như thế nào? Chép một câu thơ khác trong bài thơ cũng có từ “bên”. b”

    • Câu thơ: “súng bên súng, đầu sát bên đầu” đã gợi lên tư thế của người lính trong đêm phục kích. Họ luôn sát cánh bên nhau trong mọi khó khăn, nguy hiểm. Các cặp câu đã được tác giả sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ như  “Súng bên súng” là chung nhiệm vụ, chung hành động; “đầu sát bên đầu” là chung chí hướng, chung lí tưởng. Chính Hữu đã dùng các từ “sát, bên” gợi sự chia sẻ của người lính, ý hợp tâm giao.
    • “Anh với tôi” là sự đồng lòng đồng sức, cùng đồng cam cộng khổ, sẻ chia mọi gian khó hiểm nguy, đó chính là tình đồng chí trong những ngày tháng chiến đầu vì một li tưởng chung của dân tộc.

Viết một bình luận