a)Trong số đo thể tích 357486 902cm3 – nhóm chữ số 902 chỉ …….cm3 – nhóm chữ số 486 chỉ …….cm3 hay …………………..dm3 – nhóm chữ số 35

By aihong

a)Trong số đo thể tích 357486 902cm3
– nhóm chữ số 902 chỉ …….cm3
– nhóm chữ số 486 chỉ …….cm3 hay …………………..dm3
– nhóm chữ số 357 chỉ …….cm3 hay ……………………m3
b)Khi viết số đo thể tích mỗi hàng đơn vị ứng với ….chữ số

0 bình luận về “a)Trong số đo thể tích 357486 902cm3 – nhóm chữ số 902 chỉ …….cm3 – nhóm chữ số 486 chỉ …….cm3 hay …………………..dm3 – nhóm chữ số 35”

 1. Trong số đo thể tích 357486 902cm3

  – Nhóm chữ số 902 chỉ 902 cm³.

  – Nhóm chữ số 486 chỉ 486 000 cm³ hay 486 dm³.

  – Nhóm chữ số 357 chỉ 357 000 000 cm³ hay 357 m³.

  Trả lời
 2. Trong số đo thể tích 357486 902cm3

  – nhóm chữ số 902 chỉ 902 cm3

  – nhóm chữ số 486 chỉ 486 000 cm3 hay 486 dm3

  – nhóm chữ số 357 chỉ 375 000 000 cm3 hay 357 m3

  b)Khi viết số đo thể tích mỗi hàng đơn vị ứng với 3 chữ số

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận