Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây, hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 15

By Genesis

Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây, hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150hz và 200hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây là?

0 bình luận về “Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây, hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 15”

 1. Hai tần số liên tiếp trên dây cho sóng dừng, tương ứng với sóng dừng hình thành trên dây với n và n+1 bó sóng. Ta có:

  $l = n\dfrac{v}{{2{f_n}}} \to {f_n} = n\frac{v}{{2l}}$

  $l = (n + 1)\dfrac{v}{{2{f_{n + 1}}}} \to {f_{n + 1}} = (n + 1)\dfrac{v}{{2l}}$

  Suy ra: ${f_{n + 1}} – {f_n} = \dfrac{v}{{2l}} = {f_0} = 200 – 150 = 50Hz$

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Điều kiện xảy ra sóng dừng trên dây có 2 đầu cố định là:

  $l$ = $k$$\dfrac{λ}{2}$ = $k.$$\dfrac{v}{2f}$ ⇒ $f$ = $\dfrac{2vk}{l}$ 

  Khi đó : $\left \{ {{150=\dfrac{2vk}{l}} \atop {200=\dfrac{2v(k+1)}{l}}} \right.$ ⇒ $\dfrac{2v}{l}$ = $50$ $khi$ $đó$ $f_{min}$ = $50Hz$

  Trả lời

Viết một bình luận