Xác định tọa độ các điểm A và B thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 6, biết điểm A có hoành độ bằng 0 và điểm B có tung độ bằng 0.

Photo of author

By Savannah

Xác định tọa độ các điểm A và B thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 6, biết điểm A có hoành độ bằng 0 và điểm B có tung độ bằng 0.

0 bình luận về “Xác định tọa độ các điểm A và B thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 6, biết điểm A có hoành độ bằng 0 và điểm B có tung độ bằng 0.”

 1. Đáp án: `A(0;-6) ; B(3;0)`

   

  Giải thích các bước giải:

  `A` có hoành độ bằng `0 => y=-6 => A(0;-6)`

  `B` có tung độ bằng `0 => 0=2x-6 <=> x = 3 => B(3;0)`

 2. Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

       $(d) : y = 2x – 6$

  Thay $x = 0$ vào $(d)$, ta có:

       $y = 2.0 – 6 = – 6$

  $=> A (0 ; – 6).$

  Thay $y = 0$ vào $(d)$, ta có:

       $0 = 2x – 6$

  $⇔ 2x = 6$

  $⇔ x = 3$

  $=> B (3 ; 0).$

Viết một bình luận