An có 48 viên bi số bi của an bằng 60% số bi của Bình hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi

By Parker

An có 48 viên bi số bi của an bằng 60% số bi của Bình hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi

0 bình luận về “An có 48 viên bi số bi của an bằng 60% số bi của Bình hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi”

 1. SỐ PHẦN TRĂM BI CỦA BÌNH LÀ :

  100% – 60% = 40%

  SỐ BI CỦA BÌNH LÀ :
  48 : 60 × 100% = 80 viên bi

  SỐ BI CỦA HAI BẠN LÀ :

  48 + 80 = 128 VIÊN BI

                  ĐÁP SỐ : 128 VIÊN BI

  Trả lời
 2. Bạn Bình có số viên bi là:

  $48:60\%=48:\dfrac{3}{5}=80$ (viên bi)

  Hai bạn có được số viên bi là:

  $48+80=128$ (viên bi)

  Đáp số: $128$ viên bi

   

  Trả lời

Viết một bình luận