ảnh của 1 vật tạo bởi gương có hứng đc trên màn chắn ko?? mk quên mất rồi!!

Photo of author

By Cora

ảnh của 1 vật tạo bởi gương có hứng đc trên màn chắn ko??
mk quên mất rồi!!
Leave a Comment