Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm K và K2O vào nước thu được 16,8 g KOH và 11,2 l khí H2 (ở dktc) a) Viết các phương trình hóa học xảy ra b) Tính

Photo of author

By Adeline

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm K và K2O vào nước thu được 16,8 g KOH và 11,2 l khí H2 (ở dktc)
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra
b) Tính m
c) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A

0 bình luận về “Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm K và K2O vào nước thu được 16,8 g KOH và 11,2 l khí H2 (ở dktc) a) Viết các phương trình hóa học xảy ra b) Tính”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)2k+2h2o->2koh+h2

       k2o+h2o->2koh

  b)nH2=0,5 mol

  nKOH=0,3 mol

  2k+2h2o->2koh+h2

  0,25            0,25    0,5

  =>nKOH còn lại = 0,3-0,25=0,05mol

  k2o+h2o->2koh

  0,025          0,05

  =>m=12,1g

  c)

  %K=80,58%

  %K2O=19,42%

Viết một bình luận