Anion X-3 có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s2,3p6.vị trí của X trong BTH là ?

Photo of author

By Maya

Anion X-3 có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s2,3p6.vị trí của X trong BTH là ?

0 bình luận về “Anion X-3 có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s2,3p6.vị trí của X trong BTH là ?”

Viết một bình luận