1.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 97 m , chiều rộng 45m . Người ta trồng khoai trên thửa ruộng đó, cứ 24 mét vuông thì thu hoạch được 96kg k

By Harper

1.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 97 m , chiều rộng 45m . Người ta trồng khoai trên thửa ruộng đó, cứ 24 mét vuông thì thu hoạch được 96kg khoai. Hỏi trên cả thửa ruộng đó , người ta thu hoạch được bao nhiêu yến khoai.( 9 dòng )
2.thương của hai số bằng468. Nếu giữ nguyên số bị chia và số chia gấp lên 18 lần thì được thương mới là bao nhiêu ? (8 dòng )

0 bình luận về “1.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 97 m , chiều rộng 45m . Người ta trồng khoai trên thửa ruộng đó, cứ 24 mét vuông thì thu hoạch được 96kg k”

 1. Đáp án:

  Bài 1: $1746\mbox{ (yến)}$

  Bài 2: $26$

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  $97\times45=4365(m^2)$

  Trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được số yến khoai là:

  $4365:24\times96=17460(kg)=1746\mbox{ (yến)}$

  Đ/S: $1746\mbox{ (yến)}$

  Bài 2:

  Nếu giữ nguyên số bị chia và số chia gấp lên $18$ lần thì thương mới giảm đi $18$ lần. Vậy thương mới là:

  $468:18=26$

  Đ/S: $26$

  Trả lời

Viết một bình luận