Áp suất khí quyển trung bình 76cm Hg .Hỏi áp suất khí quyển trung bình tính theo N/m² là bao nhiêu. Mn giúp e vs ak, e cần gấp

Photo of author

By Mackenzie

Áp suất khí quyển trung bình 76cm Hg .Hỏi áp suất khí quyển trung bình tính theo N/m² là bao nhiêu.
Mn giúp e vs ak, e cần gấp

0 bình luận về “Áp suất khí quyển trung bình 76cm Hg .Hỏi áp suất khí quyển trung bình tính theo N/m² là bao nhiêu. Mn giúp e vs ak, e cần gấp”

Viết một bình luận