Giúp mình 2 câu này với Câu 1 vì sao An Dương Vương quyết định xây thành cổ loa? Câu 2 việc xây thành gặp khó khăn gì? Bạn nào trả lời đúng đủ cả 2 c

Photo of author

By Rose

Giúp mình 2 câu này với
Câu 1 vì sao An Dương Vương quyết định xây thành cổ loa?
Câu 2 việc xây thành gặp khó khăn gì?
Bạn nào trả lời đúng đủ cả 2 câu mình sẽ vote

0 bình luận về “Giúp mình 2 câu này với Câu 1 vì sao An Dương Vương quyết định xây thành cổ loa? Câu 2 việc xây thành gặp khó khăn gì? Bạn nào trả lời đúng đủ cả 2 c”

 1. 1. Vua An Dương Vương vì mong muốn bảo vệ đất nước, bảo vệ khỏi các quân xâm lược nên vì vậy Ăn Dương Vương quyết định xây thành Cổ Loa
  2. Việc xây thành gặp khó khăn là mỗi khi xây, khi đắp đến đâu là lại lở tới đấy
  Chúc bạn học tốt

 2. Cau1 

  Sau chiến thắng vĩ đại đánh thắng 50 vạn quân Tần, An Dương Vương quyết định xây thành Cổ Loa.Vì muốn thành trì kiên cố hơn,chống lại dược quân xâm lược lần 2

  Câu2

  An Dương Vương xây thành nhiều lần nhưng đều đổ,nhưng nhờ thần Kim Quy giúp nên đã xây thành thành công

  Chúc bạn học tốt!

Viết một bình luận