Dãy nào gồm các phi kim được sắp xếp theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần? A: F2 , Cl2 , N2 B: C, Br2 , Cl2 C: S, N2 , Cl2 D: Br2 ,

Dãy nào gồm các phi kim được sắp xếp theo ...

Read more

Bài 1: Write the correct fro the of verb in the brackets 1. It (be )= often hot in summer. 2. The children often go (swim)=..

Bài 1: Write the correct fro the of verb in ...

Read more

có 2 bình chứa giống nhau, chứa cùng một lượng nước như nhau. Thả chìm hoàn toàn 1kg sắt vào bình 1 và 1kg đồng vào bình 2. Trường hợp nào nước trong

có 2 bình chứa giống nhau, chứa cùng một lượng ...

Read more

Thư gửi một người bạn viết dính vào với nhau hay phải viết mở bài ,thân bài,kết bài chính xác nha

Thư gửi một người bạn viết dính vào với nhau ...

Read more

choose the word or phrase that best completes each sentence i’m almost finished. I just need –. five minute a. the over b.other c.anothe

choose the word or phrase that best completes each sentence ...

Read more

Tính : 1 +2 +3+ 4+…+100 tuyển thành viên vào nhóm Peach Tea

Tính : 1 +2 +3+ 4+…+100 tuyển thành viên vào ...

Read more

Một ôtô đi trên 1 quãng đường.Trong 1/4h đầu đi được 3km. Trên đoạn đường còn lại 5000m đi hết 30 phút. Tính vtb của ôtô a) Trên mỗi đoạn đường b) Trê

Một ôtô đi trên 1 quãng đường.Trong 1/4h đầu đi ...

Read more

Được chứng kiến tâm trạng đau đớn của 2 anh em Thành và Thủy trong văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê, em sẽ có những lời nhắn nhủ như thế nào

Được chứng kiến tâm trạng đau đớn của 2 anh ...

Read more

I- Hãy viết hình thức so sánh hơn và nhất của các tính từ sau: ADJ Hơn Nhất ADJ Hơn Nhất 1- cheap cheaper The cheapest 7- long =–…

I- Hãy viết hình thức so sánh hơn và nhất ...

Read more

Viết lại câu dưới đây sử dụng chủ ngữ mới đã cho 1)My wife washes the floor every morning We –.. 2)We are students in Yendung high school Lan..

Viết lại câu dưới đây sử dụng chủ ngữ mới ...

Read more