Dãy nào gồm các phi kim được sắp xếp theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần? A: F2 , Cl2 , N2 B: C, Br2 , Cl2 C: S, N2 , Cl2 D: Br2 ,

By Hadley

Dãy nào gồm các phi kim được sắp xếp theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần?
A:
F2 , Cl2 , N2
B:
C, Br2 , Cl2
C:
S, N2 , Cl2
D:
Br2 , Cl2 , O2

0 bình luận về “Dãy nào gồm các phi kim được sắp xếp theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần? A: F2 , Cl2 , N2 B: C, Br2 , Cl2 C: S, N2 , Cl2 D: Br2 ,”

Viết một bình luận