Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B= 30 độ , AB=6cm a) giải tam giác vuông ABC b) tính chu vi và diện tích tam giác ABC

By Josie

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B= 30 độ , AB=6cm
a) giải tam giác vuông ABC
b) tính chu vi và diện tích tam giác ABC

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận